banner website cut.jpg

Masterclass

Medische registratie

PRAKTISCH

noun_Location_1447947.png

Online

noun_people_2989920.png

Artsen, codeerders en beleidsmedewerkers

noun_Euro_1546770.png

Volgens module

noun_clock_1038794.png

Volgens module

noun_Calendar_2080527.png

Volgens module

noun_Language_2053725.png

NL

Overzicht modules

Om zorg te optimaliseren is het van belang de administratie van medische gegevens op uniforme wijze te laten gebeuren. De gezondheidszorg doet in toenemende mate beroep op gegevens die verzameld en beheerd worden in medische databanken.

Reeds 30 jaar wordt gebruik gemaakt van systematische codering (ICD-10, voorheen ICD-9) in de Belgische ziekenhuizen. Aan de hand van deze registratie wordt de ziekenhuisfinanciering door de overheid gebaseerd. 

Q&A sessie: COVID

Gerelateerde Registratie

Tijdens deze Q&A sessie gaan onze experten dieper in op de impact van COVID-19 en van de nieuwe ICD-10-BE versie op de codeerwereld. Binnen het codeertechnische gedeelte worden verschillende topics behandeld waarmee codeerders in aanraking komen sinds 1/1/2020. Daarnaast wordt er gefocust op de toepassing van goede codering, zowel in de vorm van codeertrends als in praktische voorbeelden.

Het Forfait

Klinische Biologie

Binnen deze webinar wordt dieper ingegaan op het gebruik van de ziekenhuispathologie voor financiering, in dit geval het “Forfaitair honorarium per verpleegdag voor verstrekkingen klinische biologie”. Allereerst wordt het proces om de waarde van dit forfait te bepalen doorlopen, waarna een concreet praktijkvoorbeeld aan bod komt. Tenslotte wordt ook de klinische biologie index bekeken.

Algemene Inleiding tot 

Verpleegkundige Reg.

In de module Algemene inleiding tot verpleegkundige registratie ligt de focus op specifieke registratievoorwaarden voor verpleegkunde. Deze module bestaat uit een algemene inleiding die de specifieke definitie en de verschillende doelstellingen van de verpleegkundige gegevens verklaart.

Volgende sessie

Module afgerond

Volgende sessie

20/5/2021 | 14:00 - 16:00
Online webinar
€ 35
Inschrijven voor: 14/5/2021

Volgende sessie

17/6/2021 | 14:00 - 16:00
Online webinar
€ 35
Inschrijven voor: 11/6/2021

MZG en COVID-crisiscel

Deze webinar bekijkt de verschillende mogelijkheden voor het gebruik van MZG in het COVID-19 beleid, startend vanuit een toelichting over het belang van correcte registratie van ICD-10. Daarna wordt breder ingegaan op mogelijke rapportering die daaruit kan voortvloeien. Het epidemiologisch gebruik met ondersteuning van dashboarding wordt via praktijkvoorbeelden toegelicht. 

Algemene inleiding tot medische registratie

Deze module omvat een algemene inleiding die de definitie en doelstellingen van de minimale ziekenhuisgegevens (MZG) uitlegt. Het pad van registratie naar ziekenhuisfinanciering wordt geïllustreerd, alsook het gebruik van de gegevens voor de ondersteuning van het intern ziekenhuisbeleid.

Cursus

Coderen

In deze module worden alle hoofdstukken van de codeercursus besproken aan de hand van de theoretische benadering van de codes enerzijds en praktische voorbeelden anderzijds. Deze module draagt bij tot het behalen van de kerncompetenties van de codeur.

Volgende sessie

Module afgerond

Volgende sessie

Module afgerond

Volgende sessie

Binnenkort meer info

Betrokken docenten

Dr. Luc Belmans
MZG en COVID-crisiscel
Dr. Nick Devreker
MZG en COVID-crisiscel
Johan Heylen
Alg. inl. tot Medische Registratie
Patrick Garré
Alg. inl. tot Medische Registratie