banner website.jpg

Transferring

Healthcare Excellence

THE Institute is een internationale en onafhankelijke not-for-profit organisatie, met als doel ervaring, kennis en expertise te delen en activiteiten binnen de gezondheidsector te organiseren. Ook het uitbouwen van communities om deze kennisuitwissseling te bestendigen is deel van onze doelstellingen.

THE Institute is een Belgische VZW die op een onafhankelijke manier kennisdelende activiteiten organiseert, met en voor zijn leden, kandidaat leden en andere geïnteresseerden in de gezondheidssector. De onderwerpen kunnen verschillende aspecten van een gezondheidssysteem omvatten. 

 

Het netwerk karakter van THE Institute laat ons toe om hoogstaande expertise, diepgaande ervaringen en gespecialiseerde kennis te delen en samen te brengen in communities, om zo betere inzichten te verwerven en de interactie tussen leden te faciliteren.

Taking Notes

MISSIE

De missie van THE Institute is ervaring, kennis en expertise te delen onder interessegroepen – communities – binnen de gezondheidssector.  Met een unieke focus op gezondheidssystemen en alle mogelijke stakeholders die hierin betrokken zijn, wilt THE Institute zowel fysiek als virtueel een trefplaats zijn. 

Naast een nationale ambitie, heeft THE Institute verschillende internationale activiteiten en kan het haar projecten ook globaal uitvoeren. THE Institute realiseert haar doelstellingen in de vorm van opleidingen, seminaries, events, studiereizen en uitwisselingsprogramma's.  Als kennisdelend platform werkt ze hiervoor graag samen met haar leden, sponsors, partners en experten met als grote doel:  Het efficiënter maken van de gezondheidssystemen, kwalitatieve zorg realiseren en ervaringen met betrekking tot innovatie te delen.

 

FOCUS

Bij THE Institute, leggen we de focus op 4 gebieden binnen gezondheidssystemen:

 

  • Informeren, opleiden, en overdragen van kennis en ervaringen via specifieke masterclasses en verschillende vormen van werkvergaderingen

  • De gezondheidsmarkt exploreren en toegang krijgen tot vernieuwende inzichten en ervaringen 

  • Bijzondere onderzoeksprojecten initiëren in de gezondheidszorg

  • Op nationaal en internationaal niveau ervaringen uitwisselen onder de vorm van uitwisselingsprogramma's.

Image by Kaleidico
Image by Hush Naidoo

DOELEN

Wij werken als partners met verschillende belanghebbenden. Dit zijn:

  • De Zorgenverstrekkers:  Ziekenhuizen, specialisten, medici en paramedici, vertegenwoordigers van gezondheidsverenigingen, zelfstandige artsen, paramedici en verpleegkundigen, associaties

  • De Industrie gerelateerd aan de gezondheidssector – Pharmaceutische bedrijven, Medical Devices, Betalers ( privaat & publiek) , ICT, Infrastructuur en leden die toegang tot de gezondheidssector ambiëren, Onderzoeksinstellingen.

  • De Overheid - Lokale en nationale overheden, alsook Europese instellingen,

Giving a Presentation

Bijscholing

ICD-10-BE

 

Op 1 januari 2022 zal de ICD-10-BE codeset een upgrade krijgen van versie 2019 naar versie 2021. Dit betekent een hoop wijzigingen.


Gedurende deze dag worden de veranderingen toegelicht. Via voorbeelden en interactieve sessies krijgt u de mogelijkheid deze nieuwe codes te oefenen zodat u vol vertrouwen uw verblijven van 2022 en 2023 kan coderen. 

15/3
2022

De gezichten achter THE Institute

Julie De Lentdecker

Managing Consultant

Jan Demey

Bestuurslid

Henk Vansteenkiste

Bestuurslid

Dr. Dries Tant

Voorzitter 

Peter Lauwyck

Bestuurslid

Jan Deleu

Bestuurslid

In samenwerking met

kmo.png
HICT-woordmerk Red.png
ihlm-main-logo.png
logo patient empowerment.png