banner website.jpg

Transferring

Healthcare Excellence

THE Institute is een internationale en onafhankelijke not-for-profit organisatie, met als doel ervaring, kennis en expertise te delen en activiteiten binnen de gezondheidsector te organiseren. Ook het uitbouwen van communities om deze kennisuitwissseling te bestendigen is deel van onze doelstellingen.

THE Institute is een Belgische VZW die op een onafhankelijke manier kennisdelende activiteiten organiseert, met en voor zijn leden, kandidaat leden en andere geïnteresseerden in de gezondheidssector. De onderwerpen kunnen verschillende aspecten van een gezondheidssysteem omvatten. 

 

Het netwerk karakter van THE Institute laat ons toe om hoogstaande expertise, diepgaande ervaringen en gespecialiseerde kennis te delen en samen te brengen in communities, om zo betere inzichten te verwerven en de interactie tussen leden te faciliteren.

MISSIE

De missie van THE Institute is ervaring, kennis en expertise te delen onder interessegroepen – communities – binnen de gezondheidssector.  Met een unieke focus op gezondheidssystemen en alle mogelijke stakeholders die hierin betrokken zijn, wilt THE Institute zowel fysiek als virtueel een trefplaats zijn. 

Naast een nationale ambitie, heeft THE Institute verschillende internationale activiteiten en kan het haar projecten ook globaal uitvoeren. THE Institute realiseert haar doelstellingen in de vorm van opleidingen, seminaries, events, studiereizen en uitwisselingsprogramma's.  Als kennisdelend platform werkt ze hiervoor graag samen met haar leden, sponsors, partners en experten met als grote doel:  Het efficiënter maken van de gezondheidssystemen, kwalitatieve zorg realiseren en ervaringen met betrekking tot innovatie te delen.

 

FOCUS

Bij THE Institute, leggen we de focus op 4 gebieden binnen gezondheidssystemen:

 

  • Informeren, opleiden, en overdragen van kennis en ervaringen via specifieke masterclasses en verschillende vormen van werkvergaderingen

  • De gezondheidsmarkt exploreren en toegang krijgen tot vernieuwende inzichten en ervaringen 

  • Bijzondere onderzoeksprojecten initiëren in de gezondheidszorg

  • Op nationaal en internationaal niveau ervaringen uitwisselen onder de vorm van uitwisselingsprogramma's.

DOELEN

Wij werken als partners met verschillende belanghebbenden. Dit zijn:

  • De Zorgenverstrekkers:  Ziekenhuizen, specialisten, medici en paramedici, vertegenwoordigers van gezondheidsverenigingen, zelfstandige artsen, paramedici en verpleegkundigen, associaties

  • De Industrie gerelateerd aan de gezondheidssector – Pharmaceutische bedrijven, Medical Devices, Betalers ( privaat & publiek) , ICT, Infrastructuur en leden die toegang tot de gezondheidssector ambiëren, Onderzoeksinstellingen.

  • De Overheid - Lokale en nationale overheden, alsook Europese instellingen,

Q&A sessie: COVID 19 gerelateerde Registratie

Tijdens deze Q&A sessie gaan onze experten dieper in op de impact van COVID-19 en van de nieuwe ICD-10-BE versie op de codeerwereld. Binnen het codeertechnische gedeelte worden verschillende topics behandeld waarmee codeerders in aanraking komen sinds 1/1/2020. Daarnaast wordt er gefocust op de toepassing van goede codering, zowel in de vorm van codeertrends als in praktische voorbeelden.

29/4

2021

De gezichten achter THE Institute

Julie De Lentdecker

Managing Consultant

Jan Demey

Bestuurslid

Henk Vansteenkiste

Bestuurslid

Dr. Dries Tant

Voorzitter 

Peter Lauwyck

Bestuurslid

Jan Deleu

Bestuurslid

In samenwerking met

kmo.png
HICT-woordmerk Red.png
ihlm-main-logo.png

THE Institute vzw

info@t-h-e-institute.org

Ezelstraat 69

8000 Brugge

België

BE 0846.705.278

Follow us

LinkedIn

Twitter