top of page
banner website.jpg

Transferring

Healthcare Excellence

THE Institute is een internationale en onafhankelijke not-for-profit organisatie, met als doel ervaring, kennis en expertise te delen en activiteiten binnen de gezondheidsector te organiseren. Ook het uitbouwen van communities om deze kennisuitwissseling te bestendigen is deel van onze doelstellingen.

THE Institute is een Belgische VZW die op een onafhankelijke manier kennisdelende activiteiten organiseert, met en voor zijn leden, kandidaat leden en andere geïnteresseerden in de gezondheidssector. De onderwerpen kunnen verschillende aspecten van een gezondheidssysteem omvatten. 

 

Het netwerk karakter van THE Institute laat ons toe om hoogstaande expertise, diepgaande ervaringen en gespecialiseerde kennis te delen en samen te brengen in communities, om zo betere inzichten te verwerven en de interactie tussen leden te faciliteren.

Taking Notes

MISSIE

De missie van THE Institute is ervaring, kennis en expertise te delen onder interessegroepen – communities – binnen de gezondheidssector.  Met een unieke focus op gezondheidssystemen en alle mogelijke stakeholders die hierin betrokken zijn, wilt THE Institute zowel fysiek als virtueel een trefplaats zijn. 

Naast een nationale ambitie, heeft THE Institute verschillende internationale activiteiten en kan het haar projecten ook globaal uitvoeren. THE Institute realiseert haar doelstellingen in de vorm van opleidingen, seminaries, events, studiereizen en uitwisselingsprogramma's.  Als kennisdelend platform werkt ze hiervoor graag samen met haar leden, sponsors, partners en experten met als grote doel:  Het efficiënter maken van de gezondheidssystemen, kwalitatieve zorg realiseren en ervaringen met betrekking tot innovatie te delen.

 

FOCUS

Bij THE Institute, leggen we de focus op 4 gebieden binnen gezondheidssystemen:

 

  • Informeren, opleiden, en overdragen van kennis en ervaringen via specifieke masterclasses en verschillende vormen van werkvergaderingen

  • De gezondheidsmarkt exploreren en toegang krijgen tot vernieuwende inzichten en ervaringen 

  • Bijzondere onderzoeksprojecten initiëren in de gezondheidszorg

  • Op nationaal en internationaal niveau ervaringen uitwisselen onder de vorm van uitwisselingsprogramma's.

Image by Kaleidico
Image by Hush Naidoo

DOELEN

Wij werken als partners met verschillende belanghebbenden. Dit zijn:

  • De Zorgenverstrekkers:  Ziekenhuizen, specialisten, medici en paramedici, vertegenwoordigers van gezondheidsverenigingen, zelfstandige artsen, paramedici en verpleegkundigen, associaties

  • De Industrie gerelateerd aan de gezondheidssector – Pharmaceutische bedrijven, Medical Devices, Betalers ( privaat & publiek) , ICT, Infrastructuur en leden die toegang tot de gezondheidssector ambiëren, Onderzoeksinstellingen.

  • De Overheid - Lokale en nationale overheden, alsook Europese instellingen,

Samen-Digitaal-Home-Page-Visual.png

Impact van Digitale innovatie op de zorg

De digitalisering van de gezondheidszorg is een onstuitbare trend. Hoe kan digitalisatie worden gebruikt om de kwaliteit, continuïteit, toegankelijkheid en veiligheid van zorg voor patiënten en zorgorganisaties te verbeteren. De mogelijkheid om via artificiële intelligentie gegevens uit meerdere bronnen samen te brengen en multidisciplinair te gebruiken, zal een diepgaande impact hebben op de patiënttrajecten, waardoor de gezondheidszorg beter kan afgestemd worden op de behoeften van elke patiënt. Tegelijkertijd kunnen zorgbeoefenaars en gezondheidszorgbeoefenaars rechtstreeks toegang krijgen tot digitale gezondheidsgegevens om de klinische workflows en samenwerkingsverbanden te ondersteunen. 

 
 

14/11
2023

De gezichten achter THE Institute

JulieDL-min.jpg

Julie De Lentdecker

Managing Consultant
133591F0097-HICT.jpg

Jan Demey

Bestuurslid
Henk.jpg

Henk Vansteenkiste

Bestuurslid
ilke montag.png

Dr. Ilke Montag

Voorzitter 
Peter-Lauwyck.jpg

Peter Lauwyck

Bestuurslid
jan deleu.jpg

Jan Deleu

Bestuurslid

In samenwerking met

Logo-KMO-Portefeuille.jpg
HICT-woordmerk Red.png
the decision institute logo.png
bottom of page