top of page
banner website cut.jpg

Bijscholingen

Medische registratie

PRAKTISCH

noun_Location_1447947.png

Gent

noun_people_2989920.png

Artsen, codeerders en beleidsmedewerkers

noun_Euro_1546770.png

€150

noun_clock_1038794.png

Volgens module

noun_Calendar_2080527.png

Volgens module

noun_Language_2053725.png

NL

Overzicht modules

Om zorg te optimaliseren is het van belang de administratie van medische gegevens op uniforme wijze te laten gebeuren. De gezondheidszorg doet in toenemende mate beroep op gegevens die verzameld en beheerd worden in medische databanken.

Reeds 30 jaar wordt gebruik gemaakt van systematische codering (ICD-10, voorheen ICD-9) in de Belgische ziekenhuizen. Aan de hand van deze registratie wordt de ziekenhuisfinanciering door de overheid gebaseerd. 

Specifieke topics: Oftalmo, NKO, MKA en Plastische Heelkunde

Hoewel MZG moet gecodeerd worden per specialisme, zijn de codeerregels beperkt tot de grote lichaamsstelsels. Tijdens deze opleiding gaan we daarom inzommen op enkele specifieke heelkundige specialismes, vertrekkende vanuit de klinische praktijk.

Basis anatomie voor codeerders
 

Tijdens deze lesdag wordt je meegenomen in de wereld van de anatomie van het hart, retroperitoneale ruimte, het kleine bekken, de hersenen en andere organen of ruimtes. Een grondige kennis van de anatomie helpt in het beter begrijpen van de ICD-10-CM/PCS codes en de hieraan gekoppelde codeerrichtlijnen.

Pathofysiologie voor codeerders
 

Begrijpen wat er gebeurt tijdens eens hospitalisatie, verbanden zien tussen symptomen en aandoeningen, de evoluties van een ziekte kennen en gewapend zijn om vragen te stellen over een dossier aan behandelende artsen vereist een goede kennis van pathofysiologie. 

Volgende sessie

Dond 16/03/2023
9u - 16u
Gent

Volgende sessie

Dond 25/05/2023
9u - 16u
Gent

Volgende sessie

Dond 14/09/2023
9u - 16u
Gent
 

Afgeronde opleidingen

Q&A sessie: COVID

Gerelateerde Registratie

Tijdens deze Q&A sessie gaan onze experten dieper in op de impact van COVID-19 en van de nieuwe ICD-10-BE versie op de codeerwereld. Binnen het codeertechnische gedeelte worden verschillende topics behandeld waarmee codeerders in aanraking komen sinds 1/1/2020. Daarnaast wordt er gefocust op de toepassing van goede codering, zowel in de vorm van codeertrends als in praktische voorbeelden.

Het Forfait

Klinische Biologie

Binnen deze webinar wordt dieper ingegaan op het gebruik van de ziekenhuispathologie voor financiering, in dit geval het “Forfaitair honorarium per verpleegdag voor verstrekkingen klinische biologie”. Allereerst wordt het proces om de waarde van dit forfait te bepalen doorlopen, waarna een concreet praktijkvoorbeeld aan bod komt. Tenslotte wordt ook de klinische biologie index bekeken.

Algemene Inleiding tot 

Verpleegkundige Reg.

In de module Algemene inleiding tot verpleegkundige registratie ligt de focus op specifieke registratievoorwaarden voor verpleegkunde. Deze module bestaat uit een algemene inleiding die de specifieke definitie en de verschillende doelstellingen van de verpleegkundige gegevens verklaart.

Volgende sessie

Module afgerond op
29/4/2021

 

Volgende sessie

Module afgerond op
20/5/2021


 

Volgende sessie

Module afgerond op
17/6/2021


 
bottom of page