Het samenbrengen van communities of professionals rond een bepaald vraagstuk of thema. THE Institute helpt u bij het bespreken van uw doelstelling met het event, uittekenen van het onderwerp, de vorm en de organisatie van het event, benaderen van de beoogde community, en de evaluatie en nazorg.

Evenementen

Workshops

THE Institute brengt in beperkte schaal mensen samen rond een specifiek zorggerelateerd thema, met als doel een antwoord te bieden op een bepaald professioneel vraagstuk. 

Events

De organisatie van een ruimer programma (round tables, keynotes, etc.). Deze events focusen zich meestal rond een specifieke doelgroep om zo een community samen te brengen.

Conferenties

Een groot opgezet geheel, waarbij verschillende zorggerelateerde programma's besproken en toegelicht worden, vaak  gecombineerd met een academisch/wetenschappelijk luik.  

Referenties

Cegeka - Healthcare event 

Dierentuin Antwerpen - 2016

Het thema rond shared communities is een actueel thema in de gezondheidssector.  Er bestaat vandaag een nood aan informatie uitwisseling en toelichting bij dit concept, aan de verschillende spelers in de zorg, op de eerste plaats de ziekenhuizen.  Cegeka reikt een aantal oplossingen rond dit concept aan. THE Institute heeft deze event mede georganiseerd met als doelgroep de ziekenhuizen.

Abbott Diagnostics - Conferentie

Future Trends in Laboratory Development - 2016

THE Institute voerde de studie uit, contacteerde de stakeholders en stond in voor de organisatie van het event rond de actuele topics in laboratorium innovatie. Het event bestond uit round tables met experts, die in discussie gingen over een bepaald onderwerp, de resultaten van de round tables en een avondconferentie voor laboratorium professionals, inclusief een key note speaker en een afsluitend diner.

THE Institute vzw

info@t-h-e-institute.org

Ezelstraat 69

8000 Brugge

België

BE 0846.705.278

Follow us

LinkedIn

Twitter