top of page
banner website cut.jpg

Masterclass

Financieel Management voor Apothekers 

PRAKTISCH

noun_Location_1447947.png

d'Office Gent,

Poortakkerstraat 93, Gent

noun_people_2989920.png

Apothekers (eigenaars en niet-  eigenaars)

noun_Euro_1546770.png

€ 650

noun_clock_1038794.png

20:00 - 22:00

noun_Calendar_2080527.png

01/10/24 - 15/10/24 - 05/11/24 - 19/11/24

noun_Language_2053725.png

NL

Overzicht modules

Een apotheek is meer dan ooit een onderneming zoals een andere. De gewijzigde wetgeving, de druk op het vinden van geschikt personeel, de intrede van prijsbrekers en online platformen vereisen dat de apotheker-ondernemer zijn zaak onder controle heeft en vooruit moet denken.

 

Deze opleiding heeft als doel de apotheker-ondernemer te informeren, aan het denken te zetten om vooruit te kunnen denken om zijn zaak financieel en strategisch te begrijpen. Even goed dient deze opleiding om de toekomstige ondernemers bagage mee te geven zodat ze hun dromen vorm kunnen geven.

Balans van een apotheek lezen: basisbegrippen

Als zelfstandige ben je eindverantwoordelijke voor uw eigen zaak. Hoe weet je nu of je eigen apotheekonderneming financieel gezond is ? En of dit zo zal blijven ?

Wat zijn de basisonderdelen van een balans en wat tonen deze onderdelen aan?Wat is een resultatenrekening ?

DAG 1

Balans van een apotheek lezen: Cashflow

Eens we de onderdelen van een balans en resultatenrekening van een apotheek kennen, kan er overgegaan worden tot het opmaken van een fiancieel plan, een cashflow.

Met die casflow krijg je een financieel inzicht in waar je apotheekonderneming naar toe gaat.

Waar liggen de opportuniteiten, waar liggen de moeilijke periodes ?

DAG 2

Ondernemen in een apotheek, blik op de toekomst

De laatste 5 jaar zijn er tal van zaken gebeurd in het commerciële en financiële landschap van de apotheken. Niet alleen wetgevend maar ook bancair zijn er belangrijke wijzigingen. Commercieel zijn er prijsbrekers en online platformen opgestaan. Hoe kan men verder kijken als ondernemer naar de apotheekmarkt op korte en middelange termijn ?

DAG 3

Locatie
van de Apotheek

De wijziging van de wetgeving zorgt er voor dat er nieuwe gevaren en opportuniteiten naar boven komen.
We bekijken die en gaan ook na welke mogelijkheden er bestaan in samenwerking en bescherming.
Dit is zowel belangrijk voor de bestaande apotheken als voor de toekomstige ondernemers die denken aan een overname.

DAG 4: Deel 1

Voorraad
Beheer

Door het online gebeuren en de prijsbrekers is het aan de apotheker-ondernemer om na te denken over zijn voorraad. Een apotheker balanceert constant tussen commercieel en vrij beroep. Uiteindelijk moet een apotheek rendabel en toekomstgericht blijven . We overlopen waarop je kan letten bij inkoop en verkoop van de handelsgoederen van de apotheek.

DAG 4: Deel 2

Persoonlijke
adviesgesprek

Tijdens dit gesprek krijg je de kans één op één om:

  • Eigen balans en resultatenrekening na te kijken

  •  Verbeterpunten en uitdagingen te definiëren

  • Strategisch na te kijken van apotheekinplanting nav toekomstvisie

ADVIESGESPREK

Betrokken docenten

Wim Berteloot
Financieel Management
foto masterclass.jpg
Gunther Kerkhof
Financieel Management
foto masterclass2.jpg
bottom of page