top of page
Zoeken

Naar implementatie van standaardterminologie in de Belgische gezondheidszorg

Bijgewerkt op: 30 mei 2023

Op 23/03/2023 spraken Arabella D'Havé (Celhoofd Standaarden) en David Op De Beeck (Projectleider Terminologiecentrum) op het avondseminarie 'Naar implementatie van standaardterminologie', georganiseerd door THE Institute. Een toelichting over SNOMED-CT.


Er gebeurt heel wat rond data, niet alleen binnen de gezondheidszorg. De politieke en publieke opinie heeft ook wel zijn mening over het gebruik en hergebruik van zijn data.


De plenaire Kamer heeft donderdag 13 maart ingestemd met de oprichting van een Data Health Agency. Het wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kreeg de steun van 70 Kamerleden, tien volksvertegenwoordigers stemden tegen en er waren 47 onthoudingen.

Doel van het agentschap is voor een betere beschikbaarheid te zorgen van gegevens over gezondheidszorg en daaraan gerelateerde gegevens, en ervoor te zorgen dat beschikbare gegevens betrouwbaar en vereenvoudigd kunnen worden ontsloten.

Het ondersteunt onder meer wetenschappelijk onderzoek en beleidsvoorbereidend werk voor een kwaliteitsvollere en doelmatiger gezondheidszorg.


Vanuit de visie van Quintuple Aim lijkt dit zeer evident, maar toch slagen we er, ondanks vele pogingen, niet in om binnen de groep van zorgverleners eenzelfde uniforme taal te spreken en/of unieke metadata te gebruiken zodat we in de berg van digitale documenten dat ene document of die uitslag vinden die we op dat moment nodig hebben.


Begin 2022 stelde een expertengroep een conceptuele nota op over hoe een geïntegreerd patiëntendossier er kan uitzien. Dit geïntegreerd patiëntendossier kreeg de naam BIHR: Belgian Integrated Health Record. Het ultieme doel van dit project, wat we zelf een moonshot noemden, is alle welzijns- en gezondheidsdata van elke Belgische inwoner samen te brengen, waarbij de verschillende data gestockeerd blijven bij de oorspronkelijke bron. Ongeacht de deur die de burger neemt, moet hij steeds dezelfde reeks van data kunnen zien, wat nu helaas nog niet het geval is en quasi ook niet kan uitgelegd worden aan de individuele burger.


Maar ook hier gaat het slagen van het project afhangen van de uitwisselbaarheid van gestructureerde data tussen de verschillende zorgverleners en dit zowel binnen de eerste lijn alsook in de verschillende ziekenhuizen. We gaan waarschijnlijk toch net iets anders moeten gaan werken als zorgverleners.


Intussen zijn we ook in België zeer belangrijke stappen aan het zetten wat betreft de implementatie van SNOMED CT en we vonden de tijd dan ook meer dan rijp om de experten ter zake hiervoor uit te nodigen en hen te laten toelichten hoe de roadmap er gaat uitzien en hoe deze roadmap gelinkt is aan nog andere projecten die op stapel staan.

Bekijk de presentaties via onderstaande link:

126 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page