top of page
programma.jpg
samen in actie tekstlogo website.png

FREYA ROWAERT

13:30

Openingsgetuigenis: Wat is de finaliteit?

Informatie, communicatie, participatie, beleving,… waar gaat het uiteindelijk allemaal om? Wie zelf zorgvrager wordt, ervaart wat de essentie is.

Freya Rowaert (2).JPG

EDGARD EECKMAN

13:40

De essentie: Samen in Actie

De patiënt, cliënt, bewoner,… zit ideaal gezien zoveel als mogelijk mee aan het stuur van zijn/haar eigen zorgproces. Samen kunnen we dat bewerkstelligen.

Edgard Eeckman.jpg

MUZIKAAL INTERMEZZO

BIEKE DE NEVE

14:00

Naar een zorgsysteem dat empowert

Zorgvragers, zorgverstrekkers en zorgorganisaties zijn afhankelijk van het zorgsysteem. Hoe kan het zo georganiseerd worden dat het de autonomie van alle betrokkenen behoudt en stimuleert. Wat is goed en wat moet anders?

210701_Qualicor_Studio_Portret_HR_Bieke de Neve.jpg

DIRK MAES

14:15

Naar een zorgorganisatie die empowert

Patient empowerment wordt niet enkel gerealiseerd binnen de interpersoonlijke relatie zorgvrager-zorgverstrekker, hoe belangrijk die ook is. Ook de manier waarop de zorgorganisatie (ziekenhuis, WZC, GGZ, huisartsenpraktijk, …) zich gedraagt kan empoweren of disempoweren. Do’s en dont’s.

Dirk Maes.jpg

RUDY VAN GIEL

14:30

Interview door Marleen Finoulst

Het grote belang van de kwaliteit van de relatie tussen zorgvrager en zorgverstrekker: De kwaliteit van de relatie is de basis van vertrouwen. Wederzijds vertrouwen is essentieel. Dit vraagt van beiden een attitude die is afgestemd op samenwerking, wederzijdse empathie en een streven naar één gemeenschappelijk doel. Wat leren we van een arts die patiënt werd?

Rudy Van Giel.jpg

MARLEEN FINOULST

14:45

Debat: 

Debat met Rudy Van Giel en andere sprekers

Marleen Finoulst-bis.jpg

JEAN-PAUL VAN BENDEGEM

15:05

De filosoof reflecteert

Jean paul van bendegem 2.jpg

PAUZE

Met steun van

STEFAN GIJSSELS

15:20

Tips & tricks voor zorgvragers

In de relatie zorgvrager-zorgverstrekker is de zorgvrager het meest kwetsbaar. Wat kan hij concreet doen om, als hij dat wenst, aan het stuur van zijn zorgproces te kunnen zitten? Hoe bouwt hij mee aan een vertrouwensrelatie? En wat kan hij doen als zich een probleem voordoet?

Stefan Gijssels.png

MARC SEGERS

15:35

Tips & tricks voor zorgverstrekkers

Patient empowerment vertaalt zich in concreet gedrag. Wat zouden verpleegkundigen, artsen en andere zorgverstrekkers concreet kunnen doen om de autonomie van de zorgvrager zoveel mogelijk te bevorderen, behouden of herstellen?

Marc Segers pasfoto.jpg

CINDY MONARD

15:50

Tips & tricks voor naasten en mantelzorgers

Een zorgvrager is geen eiland. Soms is of wordt hij afhankelijk van zijn leefomgeving, van naasten of van mantelzorgers. Hoe kunnen zij bijdragen tot het gevoel van zelfcontrole van de zorgvrager die ze ondersteunen? Do’s en dont’s.

Cindy Monard.png

LYNN DE PELSMAEKER & LODE VERREYEN

16:05

Het praktijkboek patient empowerment

De vzw Patient Empowerment bracht onlangs een praktijkboek uit. Dit boek wordt hier voorgesteld, samen met een bijhorende opleiding voor Zorgverstrekkers.

lynn & lode.jpg

JEAN-PAUL VAN BENDEGEM

16:20

De filosoof reflecteert

Jean paul van bendegem 2.jpg

MUZIKAAL INTERMEZZO 2

ESTER STEFFENS

16:40

Wat is waardegedreven zorg?

Wat is waardegedreven zorg? Wordt die waarde anders beleefd door zorgvrager, zorgverstrekker en zorgorganisatie? Wat zijn de uitdagingen? Wat betekent dit concreet voor elk van de betrokkenen?

Ester 2_.jpg

ILKE MONTAG

16:40

De burger en zijn Belgian Integrated Health Record

Het realiseren van de doelstellingen, omschreven binnen Quintuple Aim, gaat de uitdaging zijn voor de komende jaren. We hebben hierbij niet alleen aandacht voor zorgverlener en zorgvrager, maar ook voor de meerwaarde die de zorgverlening creëert op maatschappelijk vlak met maximale aandacht voor betaalbaarheid, sociale rechtvaardigheid en inclusie.

Ilke Montag.jpg

HAKKI DEMIRKAPU

16:55

Kent patient empowerment culturele barriéres?

Wat zijn de aandachtspunten bij patiënt empowerment voor zorgvragers met een niet-Westerse migratieachtergrond? Willen ouderen in die groep patiënt empowerment? Hoe communicatieproblemen oplossen bij patient empowerment?

Hakki Demirkapu.jpg

PATRICE GIVRON

16:55

De "Single family room unit"

Zieke baby’s horen steeds verzorgd te worden in de nabijheid van (of bij) hun ouders. Binnen de neonatologie riskeert het hoogtechnologisch kader de band tussen kind en naasten te schaden. De 'Single family room unit’ in AZ Heilig Hart in Mol toont hoe het anders kan.

Dr P Givron.jpg

EDGARD EECKMAN

17:15

Campagne: Je hebt elkaar meer te vertellen dan je denkt

Vanaf 26 oktober loopt in de zorg de campagne 'Je hebt mekaar meer te vertellen dan je denk'. Luisteren, elkaar begrijpen en wederzijds respecteren, levert het beste resultaat op voor zorgvrager, zorgverstrekker en zorgorganisatie.

Edgard Eeckman.jpg

FREYA ROWAERT

17:25

Slotgetuigenis

Freya Rowaert (2).JPG

AFSLUITING

Georganiseerd door

THE Institute.png
patient empowerment.png
bottom of page